Mrst » Specials » Polyfasisch slapen

Korter slapen met polifasisch slapen

Korter slapen met polifasisch slapen Voor mensen die een druk leven leiden en vaak tijd tekort komen, kan een polyfasisch slaapschema een uitkomst bieden. Maar ook mensen met een onregelmatig ritme kunnen baat hebben bij polyfasisch slapen. In tegenstelling tot monofasisch slapen, verdeel je je slaap in meerdere dutjes per dag met als doel de totale slaapduur te verkorten. Hierdoor blijft er meer tijd over voor hobby's, werk, huishouden en andere taken die je graag zou willen doen.

Polyfasisch slapen

Bij polyfasisch slapen wordt de slaap per etmaal verdeeld over meerderen fases. Dit betekent dat men, in tegenstelling tot monofasisch slapen, niet een blok van ongeveer acht uur slaapt, maar meerdere korte slaapjes doet. Door vaker per etmaal te slapen kan men de totale slaaptijd verkorten. Waar men bij monofasisch slapen gemiddeld vaak acht uur nodig heeft om voldoende uitgerust te zijn, kan deze slaapduur bij polyfasisch slapen verkort worden naar een totale slaapduur van ongeveer twee uur per etmaal.

Schema's

Er bestaan verschillende schema's voor polyfasisch slapen. De schema's variëren in het aantal slaapjes per dag en de duur van een dutje. De meest extreme schema's waarbij je al genoeg hebt aan twee uur per dag slapen, zijn strikter dan de minder extreme schema's waarbij men meer tijd kwijt is aan slapen. Een bekend polyfasisch slaapschema is het ubermanschema waarbij men zes keer twintig minuten slaapt, met een totale slaapduur van twee uur per etmaal. Tijdens dit schema mag geen dutje worden overgeslagen. Ook is de aanpassingsfase om het schema te gaan volgen zwaar. Een ander bekend schema waarbij de tijdwinst maar minimaal is, is de Siësta. Tijdens een Siësta wordt er meestal een dutje van anderhalf uur gedaan waardoor men 's nachts al genoeg heeft aan vijf uur slapen. Dit schema is juist niet strikt en er is nauwelijks sprake van een aanpassingsperiode. Naast deze schema's bestaan er nog een veelvoud aan polyfasische slaapschema's, zoals het everymanschema, het trifasisch schema en het dymaxionschema.

Voor- en nadelen

Polyfasisch slapen kent voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is de tijdwinst die het oplevert. Daarnaast heeft polyfasisch slapen voordelen voor mensen die veel reizen of onregelmatige werktijden hebben, doordat het slaapschema minder veranderd hoeft te worden bij deze omstandigheden. Tenslotte zorgt polyfasisch slapen voor een toename aan rem-slaap, wat mogelijk een positief effect heeft op de creativiteit. Belangrijke nadelen van polyfasisch slapen zijn de sociale aspecten die het volgen van een ander slaapschema heeft. Doordat vrijwel iedereen 's nachts slaapt kunnen de nachten eenzaam zijn. Ook kan er onbegrip ontstaan als er overdag een dutje gedaan moet worden. Daarnaast is het plannen van activiteiten lastiger als men elke vier uur moet slapen. Tenslotte kan het leven in het teken van slapen gaan staan doordat men constant rekening moet houden met strikte slaaptijden. Maar naast sociale nadelen kunnen er ook nadelen voor de gezondheid zijn. De effecten van polyfasisch slapen op de gezondheid zijn nog niet goed getest, waardoor het mogelijk is dat er gezondheidsklachten ontstaan.
Korter slapen met het everymanslaapschema

Korter slapen met het everymanslaapschema

Everyman sleep is een polyfasisch slaapschema waarbij je meerdere keren per dag slaapt met het doel de totale slaaptijd te verkorten. Er zijn meerdere everymanschema's, maar de meest bekende is het sc…
Korter slapen met het ubermanslaapschema

Korter slapen met het ubermanslaapschema

Uberman sleep is een vorm van polyfasisch slapen. Bij polyfasisch slapen, slaap je meerdere keren per dag met als doel de totale slaaptijd te verkorten. Bij het traditionele ubermanslaapschema slaapt…
Slaapschema's om korter te slapen: polyphasic sleep

Slaapschema's om korter te slapen: polyphasic sleep

Als je altijd tijd tekort komt en je de tijd zo optimaal mogelijk wil benutten, kan je proberen om je slaap te verdelen over meerdere fasen per dag. Door meerdere keren per dag te slapen kun je nameli…
Waarom snoozen en te lang slapen niet efficiënt is

Waarom snoozen en te lang slapen niet efficiënt is

Het snoozen is een bekende functie die op de meeste wekkers standaard zit. Het alarm herhaalt zich meestal na negen minuten elke keer opnieuw. Vaak vinden mensen het heel prettig om de wekker uit te d…
Gepubliceerd door Mrst op 08-05-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties